SSH Üzerinden Root Girişini Devre Dışı Bırakma

Sunucu Yönetimi
 • SSh üzerinden root kullanıcı girişlerini devre dışı bırakmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

  ⚠️ Ne yaptığınızı bilmiyorsanız asla çalıştırmayın.

  sed -i '/^PermitRootLogin/s/yes/no/' /etc/ssh/sshd_config && /etc/init.d/sshd restart
  
 • Geri açmak için ise şu adımları uygulayın.

  1. Sunucuya SSH ile bağlanın.
  sudo su -
  

  Komutu ile root yetkisine kısa süreli geçiş yapın.

  nano /etc/ssh/sshd_config
  

  Kodunu çalıştırın.

  Ardından

  #PermitRootLogin prohibit-password 
  

  Kodunu bulup şununla değiştirin.

  PermitRootLogin yes
  

  Başındaki # işaretini kaldırmanız gerekmektedir. Diyez işaretini silmeyi unutmayın.

  systemctl restart sshd
  

  Hizmetini yeniden başlatın veya Sunucuya

  reboot
  

  diyerek res atın.

  Artık tekrardan root girişi yapabilirsiniz.


Benzer konular