Group Details Private

administrators

Forum Yöneticileri Grubu

Member List

 • RE: putty connection refused hatası çözümü

  Bu sorunu hala çözemediyseniz Kitty yazılımını deneyebilirsiniz.

  posted in Sunucu Yönetimi
 • RE: NodeBB nedir? Nodebb forum nasıl kurulur?

  v1.17.2 sürümü yayınlandı.

  posted in NodeBB
 • MySQL 8'de yeni bir veri tabanı ve kullanıcısı oluşturma

  MySQL 8 sunucusunda yeni bir veri tabanı ve tüm ayrıcalıklara sahip bir kullanıcı oluşturacağız.

  İlk olarak mysql’e bağlanmak için SSH ile mysql -u root -p yazın ve enter tuşlayın.

  1. Yeni bir veri tabanı oluşturma

  mysql> CREATE DATABASE veritabanı_adini_buraya_yaz;
  

  2. Yeni bir kullanıcı oluşturma

  MySQL 5.7 veya MySQL 8 veya daha yenisini kullanıyorsanız yeni_kullanici_adi adında bir kullanıcı oluşturmak için;

  mysql> CREATE USER 'yeni_kullanici_adi'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'şifre_buraya';
  

  3. Ayrıcalıkları ver

  mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, INDEX, DROP, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON veri_tabani_adi.* TO 'kullanici_adi'@'localhost';
  

  4. Bu kullanıcıya genel ayrıcaklıklar tanımlama (isteğe bağlı)

  GRANT FILE ON *.* TO 'kullanici_adi'@'localhost';
  
  posted in Sunucu Yönetimi
 • MySQL karakter kodlaması hatası çözümü

  Yaklaşık 8 GB büyüklüğünde bir veri tabanını içe aktarırken karşılaştığım Unknown collation: ‘utf8mb4_0900_ai_ci’ karakter kodlaması hatasını nasıl düzelttiğimden bahsedeceğim.

  İlk olarak Unknown collation: ‘utf8mb4_0900_ai_ci’ karakter kodlaması MySQL 8 ile birlikte gelen bir karakter kodlaması. Veri tabanı ile uğraştığım site önceden MySQL!in eski sürümlerinden MySQL 8 sürümüne terfi ettiği için çoğu tablo eski MySQL sürümü karakter kodlaması olan utf8mb4_unicode_ci’de kalmış. Bu da yeni MySQL sürümlerinde içe aktarırken Unknown collation: 'utf8mb4_0900_ai_ci hatası almama neden oldu.

  İçe aktaracağım veri tabanını root klasörüne yüklemiştim. Bu kadar büyük dosyaları açmak bir şeyler aramak gerçekten de çile halini alabiliyor. Şimdi yapmam gerekenin karakter kodlamasını değiştirmek olduğunu anladım. Ama bunu bir metin düzenleyicide yapmak öyle kolay değil. Bu yüzden linux nimetlerinden faydalanarak yaptım. Aşağıdaki komut size değiştirmek istediğiniz herhangi bir değeri bulup değiştirmeye olanak sağlıyor. Bu komutu not defterinize mutlaka kaydedin.

  sed -i myfilename.sql -e 's/utf8mb4_0900_ai_ci/utf8mb4_unicode_ci/g'
  
  posted in Sunucu Yönetimi
 • putty connection refused hatası çözümü

  Putty komut satırı aracı ile belirli bir süre işlem yapmayınca veya uzun süren işlemler esnasında connection refused hatası alıyorsanız Windows güvenlik duvarını devre dışı bırakarak büyük ihtimalle bu hatadan kurtulacaksınız.

  Windows Güvenlik Duvarını devre dışı bırakmak Başlat > Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik sekmesine tıklayın. Solmenüden Windows Defender’i seçin.

  Virüs programı kullanıyorsanız işlem esnasında kapalı tutun.

  windows defender.jpg

  posted in Sunucu Yönetimi
 • phpMyAdmin zaman aşımı sorunun çözümü

  Büyük veri tabanlarını PHPMyAdmin içe aktarırken yaşanan zaman aşımını aşağıdaki yöntemle çözebilirsiniz.

  İlk olarak yüklenecek dosya boyutunu ve PHP zaman aşımı süresini uzatalım.

  post_max_size = 9005M
  upload_max_filesize= 9000M
  memory_limit= 4048M
  

  Burada yüklenecek max dosya boyutunu yaklaşık 9GB olacak şekilde değiştirmiş oldu. Sİz ihtiyaçlarınıza göre bu değeri girin. post_max_size değerinin upload_max_filesize değerinden daha büyük olmasına dikkat edin.

  Şimdi phpMyAdmin\libraries klasörü içinde bulunan config.default.php dosyasında aşağıdaki satırı bulun.

  $cfg['ExecTimeLimit'] = 300;
  

  bu değeri 0 oalrak değiştirin ve zamanı sınırsız yapın.

  $cfg['ExecTimeLimit'] = 0;
  

  İşlem tamamdır. Değişikliklerin aktif olması için yeniden başlatma gereklidir.

  posted in Sunucu Yönetimi
 • SSH zaman aşımı süresini uzatma

  SSH ekranında belli bir süre işlem yapılmadığında bağlantı güvenlik nedeniyle belirli bir süre sonunda kesilir. Bu süreyi uzatmanız gerekiyorsa SSH dosyasında ufak bir değişiklik ile buy zamanı uzatabiliriz.

  Ubutnu/Debian Sunucusu için root kullanıcısı ile oturum açın ve ardında /etc/ssh/ dizininde bulunan sshd_config dosyasını açın;

  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
  

  Bu dosyaya aşağıdaki satırı ekleyin. Aşağıdaki satırdaki yer alan 600 saniye cinsinden değerdir. İhtiyacınıza göre buraya gerekli sayıyı girin.

  ClientAliveInterval 600
  

  Ardından dsyayı kaydedin ve kapatın ve ssh yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

  service sshd restart
  
  posted in Sunucu Yönetimi
 • RE: NodeBB Push Bildirimleri

  @umut-seyarcı bu eklenti ilgini çekebilir.

  posted in NodeBB
 • NodeBB Push Bildirimleri

  NodeBB yazılımında masaüstü ve mobil cihazlar için bildirimlerini aktif eden eklentinin adı NodeBB Desktop Notifications. Bu eklenti ile cihazlarınızda anlık bildirim alabilirsiniz.

  Bu NodeBB eklentisi, yeni gelen bildirimlerin masaüstü uyarılarını görüntülemek için HTML5 Bildirimleri API’sini kullanır.

  Bir forum logonuz varsa, bunu bildirim simgesi olarak kullanır. Bildirime tıklamak sizi uygun konuya götürecektir.

  Kullanıcı menüdeki bildirim simgesine tıkladığında, masaüstü bildirimlerini etkinleştirmek için bir izin iletişim kutusu açılır.

  Ayrıca mobil cihazlarda push bildirimlerini de destekler!

  Kurulum

  Admin panelden veya NPM aralığı ile yükleyebilirsiniz.

  npm install nodebb-plugin-desktop-notifications
  
  posted in NodeBB
 • RE: Flarum son sürüm hosting kurulum dosyaları

  @mekici, içinde söyledi: Flarum son sürüm hosting kurulum dosyaları

  @serkantumbas Eski paketten yeni pakete nasıl geçileceği ile alakalı bir paylaşım yapacağım

  Hosting için flarum güncelleme konusunu yayınladım. Flarum kategorisinde.

  posted in Flarum