Geri açmak için ise şu adımları uygulayın.

Sunucuya SSH ile bağlanın. sudo su -

Komutu ile root yetkisine kısa süreli geçiş yapın.

nano /etc/ssh/sshd_config

Kodunu çalıştırın.

Ardından

#PermitRootLogin prohibit-password

Kodunu bulup şununla değiştirin.

PermitRootLogin yes

Başındaki # işaretini kaldırmanız gerekmektedir. Diyez işaretini silmeyi unutmayın.

systemctl restart sshd

Hizmetini yeniden başlatın veya Sunucuya

reboot

diyerek res atın.

Artık tekrardan root girişi yapabilirsiniz.