phpMyAdmin zaman aşımı sorunun çözümü

Sunucu Yönetimi
 • Büyük veri tabanlarını PHPMyAdmin içe aktarırken yaşanan zaman aşımını aşağıdaki yöntemle çözebilirsiniz.

  İlk olarak yüklenecek dosya boyutunu ve PHP zaman aşımı süresini uzatalım.

  post_max_size = 9005M
  upload_max_filesize= 9000M
  memory_limit= 4048M
  

  Burada yüklenecek max dosya boyutunu yaklaşık 9GB olacak şekilde değiştirmiş oldu. Sİz ihtiyaçlarınıza göre bu değeri girin. post_max_size değerinin upload_max_filesize değerinden daha büyük olmasına dikkat edin.

  Şimdi phpMyAdmin\libraries klasörü içinde bulunan config.default.php dosyasında aşağıdaki satırı bulun.

  $cfg['ExecTimeLimit'] = 300;
  

  bu değeri 0 oalrak değiştirin ve zamanı sınırsız yapın.

  $cfg['ExecTimeLimit'] = 0;
  

  İşlem tamamdır. Değişikliklerin aktif olması için yeniden başlatma gereklidir.


Benzer konular