MySQL 8'de yeni bir veri tabanı ve kullanıcısı oluşturma

 • Admin

  MySQL 8 sunucusunda yeni bir veri tabanı ve tüm ayrıcalıklara sahip bir kullanıcı oluşturacağız.

  İlk olarak mysql’e bağlanmak için SSH ile mysql -u root -p yazın ve enter tuşlayın.

  1. Yeni bir veri tabanı oluşturma

  mysql> CREATE DATABASE veritabanı_adini_buraya_yaz;
  

  2. Yeni bir kullanıcı oluşturma

  MySQL 5.7 veya MySQL 8 veya daha yenisini kullanıyorsanız yeni_kullanici_adi adında bir kullanıcı oluşturmak için;

  mysql> CREATE USER 'yeni_kullanici_adi'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'şifre_buraya';
  

  3. Ayrıcalıkları ver

  mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, INDEX, DROP, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON veri_tabani_adi.* TO 'kullanici_adi'@'localhost';
  

  4. Bu kullanıcıya genel ayrıcaklıklar tanımlama (isteğe bağlı)

  GRANT FILE ON *.* TO 'kullanici_adi'@'localhost';
  Benzer Konular