NodeBB nedir? Nodebb forum nasıl kurulur?

Sabitlendi NodeBB
 • v1.17.2 sürümü yayınlandı.

 • Yeni sürüm 1.18.5 yayınlandı kullanan arkadaşlar güncelleme yaparlarsa iyi olacaktır.

 • @admin hocam hata alıyorum malesef. authentication hatası alıyorum. Görseldeki sıralama ile gidiyorum ama setup hata veriyor. Mongo database name (nodebb) aşamasından sonra hata alıyorum. Bilgileri doğru yazdığımı düşünüyorum ama hata mı var bilemedim.

 • @admin authentication hatasını da çözdüm ama şimdi de assetsler yüklenmiyor 404 hatası veriyor muhtemelen nginx konfigürasyonu ile ilgili bir sorun var ghost yükleyince de aynı sorun yaşamıştım ama tutorialdekinden farklı bir şey de yapmıyorum bu nasıl çözülecek acaba?

 • @fakruzaruret Yukarıda nodebb girhub indirme linki eski idi.

  git clone -b v2.x https://github.com/NodeBB/NodeBB.git nodebb
  

  Şeklinde güncelledim.

 • @admin ben de güncel hali ile yaptım sitesindekini uyguladım ama assetsler 404 hatası veriyor nginx ile alakalı bir konfigürasyon sorunu var galiba ama çözemedim bir türlü. http https yönlendirme sürecinde bir sıkıntı olabilir. HestiaCP nginx ayarları biraz değişik. Bu assets için 404 hatasını çözmem lazım da beceremedik gitti.

 • @admin, içinde söyledi: NodeBB nedir? Nodebb forum nasıl kurulur?

  MongoDB’nin son sürümünü sunucuya kurmak için aşağıdaki komutları girin.

  hocam mongodb 6.x kursak sorun olur mu? son sürüm yazmışssınız ama burada ve resmi dökümantasyonda 5.0 üzerinden işlem yapılmış.

 • @fakruzaruret, içinde söyledi: NodeBB nedir? Nodebb forum nasıl kurulur?

  @admin, içinde söyledi: NodeBB nedir? Nodebb forum nasıl kurulur?

  MongoDB’nin son sürümünü sunucuya kurmak için aşağıdaki komutları girin.

  hocam mongodb 6.x kursak sorun olur mu? son sürüm yazmışssınız ama burada ve resmi dökümantasyonda 5.0 üzerinden işlem yapılmış.

  Ubuntu 22.04 üzerinde mongodb 6.0 kurdum ve nodebb kurulumunu da gerçekleştirdim. Nginx konfigürasyonlarını bir türlü yapamamıştım ama basit bir sorunmuş sadece / web kök dizininde root belirlemem gerekiyormuş.

  location / {
  
      root /home/user/web/domain.com/public_html/public;
  
      #This proxy forwards to a NodeBB Installation running on Node.JS
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
      proxy_pass http://127.0.0.1:4567;
      proxy_redirect off;
  
      #proxy_http_version 1.1;
      proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
      proxy_set_header Connection "upgrade";
  

  özellikle bu kısmı iyi ayarlayın farklı kombinasyonlar illaki olacaktır ama subfolder vs olacaksa en üstten değil de / kök yolundan root tanımlamanız daha uygun olacaktır sonrasında blog kurdunuz mesela orada wordpress çalışacaksa
  /blog {} içerisine ayrı konfigürasyonlar yazabilirsinz.

 • phiP phi bu başlıktan tarihinde bahsetti
 • mongo 5 kurulum yapmadı mongo 7 üzerinden kurulum gerçekleştirdim yalnız kullanıcı adım ve sıfremı giriyorum doğru olmasına rağmen giriş yapamıyorum şifre sıfırlama bolumundende kurulumda kayıt ettiğim gmail hesabıma sıfırlama mail i yollamıyor bu sorunu nasıl halledebilirim ? ubuntu 22.04 uzerınden kurulum gerceklestirdim

 • ngix nodebb.conf dosyasında proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto https; ile değiştirdim $scheme silerek https girdim sorun çözüldü siteye giriş yapabiliyorum

 • Nodebb 3.6.0 sürüm güncellemesiyle minimum nodejs 18’e ihtiyaç duymaktadır.

  Nodejs son sürüm yükleme

  1- Nodesource GPG anahtarını indirme ve içeri aktarma

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
  sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
  curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
  
  
  echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
  
  

  nodejs çalıştırma ve yükleme

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install nodejs -y
  
  

  Mongodb’nin ise 7.0 Sürümü Gelmiştir.
  Yükleme Komutları;

  sudo apt-get install gnupg curl
  curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-7.0.asc | \
    sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg \
    --dearmor
  echo "deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/7.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-7.0.list
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install -y mongodb-org
  
  

  Mongodb Başlatma ve doğrulama

  sudo systemctl start mongod
  sudo systemctl status mongod
  
  

  Önceki Mongodb sürümlerinde mongo yazarak Mongodb giriş yaparak veritabanı oluşturuyorduk şimdi ise Mongosh olarak giriş yapıp yukarıdaki use admin use nodebb adımlarından devam edebilirsiniz.

  mongosh
  
  

Benzer konular