İçeriğe atla

Aynı sunucuda birden fazla NodeBB sitesi çalıştırma

NodeBB
 • Aynı sunucuda birden fazla NodeBB altyapısı kullanan site kurmak için yapmanız gereken bir kaç adımdan bahsedeceğim. Elimizde isimleri NodeBB1 ve NodeBB2 olan iki tane site ve user1 ve user2 iki adında iki tane Linux kullanıcımız olsun.

  NodeBB1 sitesi hali hazırda suncuda çalışıyor ve biz NodeBB2 sitesinide bu sunucuda barındırmak istiyoruz. İşte yapmanız gerekenler:

  • Bu rehber ile NodeBB kurulumunu yap.
  • Rehberde bahsedilenleri yapıp başarılı bir kurum yaptıktan sonra ./nodebb start komutunu çalıştırmadan önce;
   – NodeBB2 dosyalarının olduğu dizinde config.json dosyasını bul. Aşağıdakine benzer bir şey olmalı.
  {
    "url": "https://www.kurulumu.net",
    "secret": "xxxx-xxxx-xxx-xx-xxxx",
    "database": "mongo",
    "port": "1234" // buraya 4567 dışında 1-65535arasında herhangi bir port giriyoruz.
    "mongo": {
      "host": "127.0.0.1",
      "port": "27017",
      "username": "user",
      "password": "pass",
      "database": "database",
      "uri": ""
    }
  }
  

  – Yukarıda biz port numarasını değiştirdik. NodeBB varsayılan olarak 4567 portunu kullanıyor. Aynı porttan iki NodeBB sitesi birbirine karışacak. O yüzden port numarasını değiştiriyoruz.
  – Şimdi NodeBB2 sitesi için nginx.conf dosyasında proxy bloğuna yeni belirlediğimiz port numarasını girmeliyiz. Aşağıdakine benzerdir sizin dosyanız.

  location / {
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
  
      proxy_pass http://127.0.0.1:1234; //buraya belirlediğin port numarasını yazacaksın.
      proxy_redirect off;
  
      # Socket.IO Support
      proxy_http_version 1.1;
      proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
      proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
  

  Artık NodeBB2 sitesini yeniden oluşturup başlatabilirsiniz. Nginx’i de yeniden başlatmayı unutmayın.


Benzer konular