Skip to content

NodeBB: konuyu okuyanları ve cevap yazanları görme

NodeBB
 • NodeBB’de bir konuyu okuyanları veya bir konuya mesaj yazanı anlık gösteren eklenti nodebb-plugin-browsing-users adındaki eklentidir. Artık mobilde de çalışıyor!

  Eklenti admin panelde eklentiler sayfasından veya SSH ile NodeBB kurulu klasörde aşağıdaki komut ile kurulabilir.

  Kurulum

  npm install nodebb-plugin-browsing-users
  

  Depo

  Ekran Görüntüsü

  nodebb.png


Benzer konular


 • NodeBB v3.1.1 Yayinlandi

  NodeBB
  2
  0 Oy
  2 İleti
  275 Bakış
  adminA

  3.1.2 yayınlandı

 • NodeBB Sürüm Düşürme

  NodeBB
  2
  2 Oy
  2 İleti
  187 Bakış
  adminA

  @phi paylaşım için tşk.

 • 1 Oy
  1 İleti
  200 Bakış
  Kimse yanıtlamadı
 • NodeBB buton renkleri degistirme

  NodeBB
  1
  2 Oy
  1 İleti
  231 Bakış
  Kimse yanıtlamadı
 • NodeBB nedir? Nodebb forum nasıl kurulur?

  Sabitlendi NodeBB
  37
  +0
  6 Oy
  37 İleti
  4k Bakış
  A

  Nodebb 3.6.0 sürüm güncellemesiyle minimum nodejs 18’e ihtiyaç duymaktadır.

  Nodejs son sürüm yükleme

  1- Nodesource GPG anahtarını indirme ve içeri aktarma

  sudo apt-get update sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list

  nodejs çalıştırma ve yükleme

  sudo apt-get update sudo apt-get install nodejs -y

  Mongodb’nin ise 7.0 Sürümü Gelmiştir.
  Yükleme Komutları;

  sudo apt-get install gnupg curl curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-7.0.asc | \ sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg \ --dearmor echo "deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/7.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-7.0.list sudo apt-get update sudo apt-get install -y mongodb-org

  Mongodb Başlatma ve doğrulama

  sudo systemctl start mongod sudo systemctl status mongod

  Önceki Mongodb sürümlerinde mongo yazarak Mongodb giriş yaparak veritabanı oluşturuyorduk şimdi ise Mongosh olarak giriş yapıp yukarıdaki use admin use nodebb adımlarından devam edebilirsiniz.

  mongosh