• Admin

  Bu makalede Flarum’dan Discourse’ye nasıl geçiş yapılacağını anlatacağım.

  Flarum’dan Discourse’ye geçmek için elimizde Discourse geliştirici kurulumu olan bir makine ve mevcut Flarum sitesinin veri tabanına ihtiyacımız olacak.

  Flarum’dan Discourse’ye geçişte neler taşınacak:

  • Kategoriler
  • Varsa alt kategoriler
  • Kullanıcılar
  • Konular ve postlar

  Flarum sitesinde yapılacak işlemler

  İlk olarak Flarum sitenizin çalıştığı sunucuda veri tabanının bir yedeğini almanı gerekiyor. SSH erişiminiz varsa aşağıdaki komutu kullanarak;

  mysqldump -u root -p veri_tabanı_aadı > yedek.sql
  

  PHPmyAdmin erişiminiz var ise;

  PHPmyAdmin’de oturum açın ve veri tabanını dışa aktarın.

  Discourse geliştirici ortamı kurulumu

  Discourse geliştirici ortamı kurmanın bir çok yolu var. Ubuntu, MacOS veya Windows’ta Discourse geliştirici kurulumu yapabilirsiniz.

  MacOS için:

  Windows için:
  https://www.kurulumu.net/topic/83/windows-10-pro-wsl2-kurulumu

  Ubuntu için:

  Ben geçiş işlemini kendim anlattığım Windows’ta WSL2 sistemi üzerine kurulan Ubuntu 18.04 sunucu üzerinden yapacağım.

  💡 Yukarıdaki linklerden Windows kurulum linkine tıklayın ve anlatıldığı gibi Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda WSL2’yi ve Ubuntu 18.04’ü kurun. 20.04 kurmayın!

  WSL2 ve Ubuntu 18.04 kurduysanız devam edebiliriz.

  Discourse Geliştirici ortamı kurulumu

  ⚠️ root olmayan ve sudo yetkilerine sahip bir kullanıcı ile aşağıdaki komutu çalıştırın. Kurulum biraz uzun sürebilir sabırla bitmesini bekleyin. Bu komut gerekli tüm paketleri bilgisayarınıza kuracaktır.

  bash <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/techAPJ/install-rails/master/linux)
  

  Discourse’yi indirme

  Discourse deposunu (veya çatalınızı) ~/discourse klasörüne indirin.

  git clone https://github.com/discourse/discourse.git ~/discourse
  

  Veri tabanı oluşturma

  Ubuntu sistem kullanıcı adınızla aynı ada sahip bir kullanıcı oluşturmak için:

  sudo -u postgres createuser -s "$USER"
  

  Discourse önyükleme

  Discourse klasörünüze geçin:

  cd ~/discourse
  

  Gerekli paketleri kurun:

  source ~/.bashrc
  bundle install
  

  Veritabanı bağlantısını başarıyla yapılandırdığınıza göre şu komutları çalıştırın:

  bundle exec rake db:create 
  bundle exec rake db:migrate
  RAILS_ENV=test bundle exec rake db:create db:migrate
  

  Rails sunucusunu başlatın:

  bundle exec rails server
  

  Artık http://localhost:3000 adresinde Discourse örneğinin çalışması gerekir.

  Şöyle bir uyarı görüyorsanız:

  $ bin/ember-cli
  

  Discoursenin kurulu olduğu dizinde bu komutu çalıştırın:

  bin/ember-cli
  

  Artık localhost:4200 adresinde Discourse hızlı kurulum ekranını görüyor olmalısınız.

  Buraya kadar sorunsuz geldiyseniz şimdi bir yönetici hesabı oluşturabilirsiniz.

  RAILS_ENV=development bundle exec rake admin:create
  

  Eposta adresini ve şifrenizi girin ve gelen soruya Y ile cevap verin.

  Discourse göç için hazır. Şimdi elimizde olan Flarum veri tabanını geliştirici ortamına kuracağımız MySQL sunucusuna geri yükleyeceğiz. Tabi ilk önce MySQL sunucu kurmamız gerek.

  MySQL sunucusu Kurlumu

  MySQL sunucusu kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

  sudo apt-get install mysql-server mysql-client
  

  Şimdi veri tabanı ve kullanıcısı oluşturalım.
  Veri tabanına bağlanmak için sudo mysql komutunu çalıştırın.

  MySQL sunucusunu başlatmak için:

  sudo service mysql start
  

  Flarum adında bir veri tabanı ve Ubuntu kullanıcı adımızla bir veri tabanı kullanıcısı oluşturalım.

  CREATE DATABASE flarum;
  CREATE USER 'ubuntu_kullanıcı_adini_yaz'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456789';
  GRANT ALL ON flarum.* TO 'ubuntu_kullanıcı_adini_yaz'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456789' WITH GRANT OPTION;
  FLUSH PRIVILEGES;
  EXIT;
  

  Şimdi bilgisayarım tıklayın ve adres satırına \\wsl2$ yazın.

  Screenshot_1.png

  Ubuntu18.04 tıklayın. Home klasörünün açın ve Ubuntu kurulumu sırasında girdiğiniz kullanıcı adının klasörüne girin. Elinizdeki Flarum veri tabanını bu klasör içine kopyalayın.

  Şimdi veri tabanını oluşturduğumuz Flarum adlı veri tabanına import edebiliriz. Bunun için;

  mysql -u ubuntu_kullanıcı_adı -p flarum < yedek.sql
  

  Ardında şifremiz olan 123456789 girin ve ENTER tuşlayın. Veri tabanı boyutuna göre bu işlem zaman alacaktır.

  Şimdi Discourse kurulu olan dizine geçiş yapın. cd ~/discourse

  Aşağıdaki komutu yazın:

  sudo nano Gemfile
  

  Açılan dosyanın sonuna aşağıdakini ekleyin.

  gem 'mysql2'
  

  Şimdi aşağıdaki komutu çalıştır:

  bundle install
  

  Şimdi Bilgisayarımda yine \\wsl2$ adresine ve kendi klasörünüzün içinde bulunan discourse klasörünü açın. Discourse klasörü içinde import_scripts klasörünün açın:

  \\wsl$\Ubuntu-18.04\home\mekici\discourse\script\import_scripts
  

  Yukarıda benim Ubuntu kullanıcı adım mekici. Siz kendi kullanıcı adınızı kullanacaksınız. flarum_import.rb dosyasını açın ve aşağıdaki bilgileri girin:

  FLARUM_HOST ||= ENV['FLARUM_HOST'] || "localhost"
  FLARUM_DB ||= ENV['FLARUM_DB'] || "flarum"
  BATCH_SIZE ||= 1000
  FLARUM_USER ||= ENV['FLARUM_USER'] || "ubuntu kullanıcı adınız"
  FLARUM_PW ||= ENV['FLARUM_PW'] || "123456789"
  

  Dosyayı kaydedip kapatın.

  Şimdi geçiş işlemine başlamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

  bundle exec ruby script/import_scripts/flarum_import.rb
  

  Bu adımdan sonra veri tabanınızın büyüklüğüne göre içe aktarım olayı başlayacaktır.

  Screenshot_2.png

  Bu işlem bitince Discourse kurulu olan dizinde aşağıdaki komutu çalıştırın.

  bundle exec rails server
  

  Localhost:4200 gidince discourseye taşınmış sitenizi görmeniz gerek.
  Verilerin Discourse’ye aktarılması biraz zaman alacaktır bekleyin. İlerleme durumunu görmek isterseni Discourse sitesinin kurulu olduğu dizinde aşağıdaki komutu çalıştrın.

  bundle exec sidekiq -q critical,4 -q default,2 -q low
  

  Discourse taşınma işlemini bitince localhost:4200/admin/backup/ adresinden yedeğinizi alıp canlı Discourse sitesine aktarabilirsiniz.

 • Admin

  • Flarum database aktarıldıktan sonra ember-cli çalıştırıken izin hatası alırsanız çalıştırın:
  sudo chmod -R 777 /home/MyUsername/.config/configstore
  
  • bundle install komutundan sonra hata alıyorsanız şunu kurun:
  sudo apt-get install libmysqlclient-dev
  gem install mysql2
  
  • Mailhog erişim:
  localhost:8025
  

 • @admin kullanıcıların şifreleri de doğru taşınabiliyor mu?

 • Admin

  @dursuncan Hayır şifreler import olmaz.


Benzer Konular