SSH ile veri tabanı silme

Sunucu Yönetimi
 • SSH aracılığıyla bir veri tabanını silmek için sunucunuzda oturum açın.

  mysql -u root -p
  

  komutu ile MYSQL sunucusuna giriş yapın. Mevcutta var olan veri tabanları görmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

  SHOW DATABASES;
  

  Çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

  MariaDB [(none)]> show databases;
  +--------------------+
  | Database      |
  +--------------------+
  | form       |
  | information_schema |
  | makine       |
  | mysql       |
  | performance_schema |
  | yesilli       |
  +--------------------+
  7 rows in set (0.000 sec)
  
  MariaDB [(none)]>
  

  Silmek istediğin veri tabanını listeden bulun. Örneğin yukarıdaki tabloda makine adlı veri tabanını silmek için;

  DROP DATABASE makine;
  

  makine adlı veri tabanı silinmiş oldu.


Benzer konular